Zatory płatnicze - problem 9 na 10 polskich przedsiębiorców. Jak sobie z nimi radzić?

Zatory płatnicze - hamują rozwój i napędzają błędne koło zadłużenia

Z zatorami płatniczymi i opóźnieniami w płatnościach zetknęło się 9 na 10 przedsiębiorców. Ponad 50% z nich twierdzi, że zatory płatnicze zdecydowanie utrudniają prowadzenie biznesu. Brak terminowych wpłat wpływa na płynność finansową, a czas marnowany na windykację należności lepiej poświęcić na rozwijanie firmy i zdobywanie nowych klientów. Często, szczególnie w sektorze MŚP z rozdrobnionymi płatnościami, zatory nie tylko hamują rozwój, lecz wręcz uniemożliwiają prowadzenie działalności.

Przedsiębiorcy informują, że nawet 8,9% ogólnych wydatków firm poświęcają na pokrycie kosztów i strat związanych z zatorami płatniczymi. Pandemia COVID-19 również negatywnie odbiła się na kondycji przedsiębiorców i przyczyniła się do pogłębienia problemu.

Przedsiębiorcy, z powodu długich terminów płatności faktur, opóźnień w regulowaniu należności i często zwykłego zapominalstwa, niejednokrotnie skazani są nie tylko na nadgodziny, lecz także zaciąganie kredytów na pokrycie bieżących należności. W taki sposób firmy wpadają w spiralę zadłużenia, która często zmusza ich do zamknięcia działalności. To w gruncie rzeczy prosty mechanizm, któremu zaradzić już nie tak łatwo: 

Jak zatory płatnicze wyglądają w praktyce?

Firma X nie płaci firmie Y w terminie, wtedy firma Y po pewnym czasie napotyka problemem ze spłatą własnych należności i postanawia nie wypłacić pieniędzy swojemu podwykonawcy, firmie Q lub zrobić to z dużym opóźnieniem. Firma Q także zaczyna mieć problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań wobec swoich kontrahentów i partnerów biznesowych itd. W taki sposób już kilka firm posiada wzajemnie napędzające się problemy z płynnością finansową. 

Rozwiązań jest kilka - jednak niewiele idealnych

Praca u podstaw

Zawsze lepiej zapobiegać, niż leczyć, dlatego pracę nad uniknięciem zatorów płatniczych warto wdrożyć już na samym początku i wpisać ją w DNA swojego biznes planu. Jak to zrobić? Zastosować takie sposoby jak: niezgadzanie się na długie terminy płatności, wdrażać jasne zapisy w umowach o współpracy, w których zabezpieczamy się przed opóźnieniami, czy starannie weryfikować klientów z którymi współpracujemy. W praktyce jednak nie wszystko jest takie łatwe, szczególnie na wczesnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, gdy nie do końca wiemy jeszcze z czym przyjdzie nam się mierzyć. 

Odpowiednie zabezpieczenia przed niepłacącymi kontrahentami

Warto szczególną uwagę poświęcić kwestii umów i kontraktów. Należy uwzględnić w nich zapisy normujące takie kwestie jak: odsetki za nieterminowe regulowanie należności czy kary, które poniesie nieterminowy kontrahent. Z pomocą mogą przyjść także nowe technologie, które pomogą odzyskać kontrolę nad terminem opłat, zautomatyzują ten proces lub poinformują o problemach ze ściągalnością. W Instapay wdrażamy takie technologiczne rozwiązania, które pomagają ograniczyć ilość nieopłaconych faktur bez potrzeby windykacji czy kar umownych.

Nie zostawianie rozliczeń na ostatnia chwilę

Przedsiębiorcy często nie chcą przypominać o nadchodzącym lub zaległym terminie płatności ze względu na obawę przed ich wpływem na relacje biznesowe. To błąd. Skoro ktoś opóźnia uregulowanie należności, relacja biznesowa już jest zachwiana. I to nie z winy przedsiębiorcy, lecz jego kontrahenta. Należność, jak sama nazwa wskazuje - to opłata za wykonaną pracę, która po prostu należy się wykonawcy. Jak skutecznie przypominać o nadchodzących i zaległych terminach? 

Warto wdrożyć systemy automatyzujące przypomnienia o nadchodzących opłatach, gdyż wiele opóźnień wynika ze zwykłego błędu ludzkiego. Po terminie zapłaty nie należy obawiać się przypomnień i wezwań do uregulowania należności, wysyłanych zarówno drogą elektroniczną, a jeśli to nie przynosi rezultatu - także prawną, na piśmie. Warto także informować klientów jak ważne jest dla firmy terminowe regulowanie należności i budować zdrową relację. 

Marchewka skuteczniejsza od kija? 

System kar i odsetek czasem odstrasza potencjalnych klientów. Dlatego można podejść do tematu od drugiej strony i zaproponować klientowi zniżkę na usługę lub inną, dodatkową gratyfikację dla „rzetelnych kontrahentów” w zamian za terminowe regulowanie należności. Ta dodatkowa korzyść potrafi skutecznie zachęcić do wpłat w terminie. Karą tutaj jest po prostu utrata zniżki i poniesienie normalnej opłaty, w którą wliczony jest już koszt na rzecz windykacji i rekompensuje czasu oczekiwania na wpłatę. 

Współpraca i edukacja

Problem zatorów płatniczych trudno jednak rozwiązać w pojedynkę. Niestety, w Polsce istnieje ciche przyzwolenie na opóźnienia w płatnościach. Według wielu osób jest to pewna „norma”, która w gruncie rzeczy jest jednak patologią biznesową i należy z nią walczyć. W Instapay wspieramy przedsiębiorców w tej walce, dając im skuteczne narzędzie.

Warto edukować zarówno swoich klientów, jak i innych przedsiębiorców o tym, jak ważne jest terminowe regulowanie należności oraz to, jakie skutki niosą ze sobą zatory płatnicze. Problemy wynikające z opóźnień ponoszą zarówno firmy, jak i konsumenci końcowi, którzy muszą płacić wyższe ceny ze względu na to, że firmy próbują rekompensować sobie straty. 

Wzajemny szacunek i terminowość opłat może zatem skutkować nie tylko lepszym i zdrowszym systemem biznesowym, lecz także niższymi cenami i większą dostępnością usług dla klientów końcowych. Warto zatem o nią zadbać. 


Źródła:
1. https://www.forbes.pl/gospodarka/opoznione-platnosci-kosztuja-firmy-coraz-wiecej/rfzsxzw
2. https://strefabiznesu.pl/nieterminowe-platnosci-stanowia-problem-w-funkcjonowaniu-juz-6-na-10-firm-w-polsce/ar/c3-13999715 
3. https://www.money.pl/gielda/opoznienia-w-platnosciach-generuja-63-proc-wszystkich-kosztow-w-firmie-a-prognozy-nie-sa-dobre-6447427468380289a.html 
4. European Payment Report 2020 by Intrum
Dariusz Lipa
9 marca, 2021
Spodobał Ci się ten artykuł?
Chcesz dowiedzieć się więcej?
NAPISZ DO NAS!

Chcesz założyć konto?

Chcesz założyć konto lub masz dodatkowe pytania? Zostaw dane kontaktowe, a my skontaktujemy się z Tobą!

  • Chcę założyć konto dla firmy
  • Chcę założyć konto dla płatnika
  • Mam pytanie dot. współpracy biznesowej
  • Mam pytanie dot. mojej płatności dla usługodawcy
  • Reklamacja i zwroty
  • Inne
Instapay Logo Icon

Nie lubisz podawać danych w formularzach?

Nie ma problemu! Skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Napisz wiadomość na adres:

kontakt@instapay.pl
Instapay Logo

© 2022 Cashless Solutions sp. z o.o, ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-100 Puławy,

KRS:0000792621; NIP: 7162826863

Facebook iconlinkedin icon

© 2022 Cashless Solutions sp. z o.o, ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-100 Puławy,

KRS:0000792621; NIP: 7162826863

icon

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Wartość projektu: 1 125 000 zł

Dofinansowanie: 905 000 zł

Cel Projektu: Stworzenie systemu automatyzującego prace administracyjne związanych z rozliczaniem płatności.

Okres realizacji: 2021 r. - 2023 r.

Efektem realizacji projektu jest platforma do zarządzania i automatyzacji należności oraz płatności.